Ana səhifə Haqqımızda Məhsullar İnsan resursları Əlaqə
Azərbaycan   |   English   |   Русский
 

Məhsullar

Beton qatqıları və yan məhsulları

Modifikasiyalı polikarboksilat əsaslı, yüksək nisbətdə su azaldaraq betona öz-özünə yayılabilmə xüsusiyyəti qazandıran, yeni nəsil hiper axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 0.8 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 2.4 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 1.8 Mb)


Modifikasiyalı polikarboksilat əsaslı, yüksək nisbətdə su azaldaraq betona öz-özünə yayılabilmə xüsusiyyəti qazandıran, yeni nəsil hiper axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.2 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 2.3 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 2.4 Mb)


Modifikasiyalı polikarboksilat əsaslı, yüksək nisbətdə su azaldaraq betona öz-özünə yayılabilmə xüsusiyyəti qazandıran, yeni nəsil hiper axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.3 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 1.8 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 1.9 Mb)


Naftalin sulfonat əsaslı, betonun erkən və son müqavimətini artıran, əhəmiyyətli dərəcədə su azaldıcı və müəyyən müddətdə bərkiməni ləngidən super axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 3.0 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 3.0 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 3.1 Mb)


Naftalin sulfonat əsaslı, betonun erkən və son müqavimətini artıran, əhəmiyyətli dərəcədə su azaldıcı və super axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 1.8 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 3.4 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 2.0 Mb)


liqnin sulfonat əsaslı, betonun erkən və son müqavimətini artıran, əhəmiyyətli dərəcədə su azaldıcı və müəyyən müddətdə bərkiməni ləngidən super axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.4 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 1.9 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 2.6 Mb)


Modifikasiyalı liqnin sulfonat əsaslı, əhəmiyyətli dərəcədə su azaldıcı və super axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 1.8 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 3.2 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 2.0 Mb)


Betona reoplastik xüsusiyyət verərək betonun nihai müqavimətini artıran, Modifikasiyalı Naftalin Sülfonat əsaslı, sərtləşmə geciktirici və yüksək miqdarda su azaldıcı xüsusiyyəti olan super axışqanlaşdırıcı beton qatqı məhsuludur.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.7 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 1.8 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 2.9 Mb)


Betona Reoplastik xüsusiyyət verərək betonun son möhkəmliyini artıran, Naftalin Sulfonat əsaslı, yüksək miqdarda su azaldıcı xüsusiyyəti olan super axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.4 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 2.4 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 2.5 Mb)


Naftalin sulfonat əsaslı, isti havalarda tez qatılaşmanın qarşısını alan, betonun son möhkəmliyini artıran, yüksək miqdarda su azaldıcı və super axışqanlaşdırıcı beton qatqı məhsuludur.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 1.7 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 3.2 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 1.9 Mb)


Naftalin sulfonat əsaslı, betonun erkən və son möhkəmliyini artıran, yüksək miqdarda su azaldıcı və super axışqanlaşdırıcı beton qatqı məhsuludur.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.8 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 2.4 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 3.0 Mb)


Modifikasiyalı lignin sulfonat əsaslı, betonun isti havalarda tez qatılaşmasının qarşısını alan, su-sement nisbətini düşürərək işlənəbilirliyini və mexaniki müqavimətini artırmaq məqsədi ilə istifadə olunan, tez qatılaşmasını ləngidən və su azaldıcı orta səviyyəli axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.1 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 1.7 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 1.9 Mb)


Modifikasiyalı lignin sulfonat əsaslı, betonun soyuq havalarda tez sərtləşməsini təşkil edən, su-sement nisbətini azaldaraq mexaniki dözümlülüyünü və işlənəbilmə xüsusiyyətini artıran, su azaldıcı və orta səviyyəli axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 1.7 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 1.7 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 1.9 Mb)


Betonun içərisine nəzarətli hava cəlb edərək, qalıcı hava qabarcıqları əmələ gətirən, kompakt beton içərisində bir-birindən optimal məsafədə yerləşərək kiçik, dayanıqlı və homogen hava qabarcıqları yaranmasını sağlar və betonun donma – donu açılma dövrələrinə qarşı müqavimətini artıran, amonium duzlu və spirt yağı əsaslı havacəlbedici beton qatqı məhsuludur. (TS EN 206-1-ə görə XF1-XF4 ətraf müitin şərtləri.)

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 3.0 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 2.9 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 3.0 Mb)


Betonun içərisine nəzarətli hava cəlb edərək, qalıcı hava qabarcıqları əmələ gətirən, kompakt beton içərisində bir-birindən optimal məsafədə yerləşərək kiçik, dayanıqlı və homogen hava qabarcıqları yaranmasını təmin edər və betonun donma – donu açılma dövrələrinə qarşı müqavimətini artıran, amonium duzlu və spirt yağı əsaslı havacəlbedici beton qatqı məhsuludur. (TS EN 206-1-ə görə XF1-XF4 ətraf müitin şərtləri.)

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.0 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 1.8 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 2.0 Mb)


Hər növ iqlim şərtlərində və fərqli siniflərdəki betonlarda, tikintidəki təslimində, təkrar qatılığının tənzimlənməsi üçün istifadə olunan, lignin sulfonat əsaslı, axışqanlaşdırıcı beton qatqı məhsuludur.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 1.5 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 1.4 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 1.6 Mb)


Modifikasiyalı natrium glukonat əsaslı, istənilən vaxtda bərkimə müddətini ləngitməklə betonun işləmə müddətini uzadan bərkimə gecikdirici beton əlavəsidir.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 3.0 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 3.0 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 3.1 Mb)


Kapilyar su əmməyə qarşı betonun su keçirməmə xüsusiyyətini artıran, su azaldıcı və az miqdarda havacəlbedici beton qatqı materialıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 1.6 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 3.3 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 1.8 Mb)


Nitrat duzu və modifikasiyalı polinaftalin sulfonat əsaslı, sərtləşmə başlangıcında sement ilə su arasındaki reaksiyanı və betonun sərtləşməsini tezləşdirən, betonun müqavimətinin artmasını təşkil edən, xüsusən də soyuq iqlim şərtlərində sərtləşmə tezləşdirici və axışqanlaşdırıcı olaraq istifadə edilən beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.7 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 1.9 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 3.0 Mb)


Nitrat duzu və modifikasiyalı polinaftalin sulfonat əsaslı, sərtləşmə başlangıcında sement ilə su arasındakı reaksiyanı və betonun sərtləşməsini tezləşdirən, betonun müqavimətinin artmasını təşkil edən, xüsusən də soyuq iqlim şərtlərində sərtləşmə tezləşdirici və axışqanlaşdırıcı olaraq istifadə edilən beton qatqısıdır.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 2.0 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 2.0 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 2.3 Mb)


Nitrat duzları və modifikasiya olunmuş sulfonatlar əsaslı, xüsusilə bərkiməyə başladıqda su ilə sement arasında reaksiyanı sürətləndirərək erkən əsas müqavimətlərə müsbət istiqamətdə təsir etməklə, son müqavimətlərə isə mənfi təsir etməyən bərkiməni sürətləndirən yeni nəsil beton və harç qatqısı.

ətraflı »

Texniki göstəricilər — AZ (PDF, 1.9 Mb)
Technical Data Sheet — EN (PDF, 2.0 Mb)
Технические данные — RU (PDF, 2.1 Mb)


 
ŞİRKƏT

Haqqımızda
Hədəf və siyasətimiz
İnsan resursları

MƏHSULLAR

Kafel və keramika yapışdırıcıları
Kafel və keramika dərz dolğuları
Suvaq, təmir və gücləndirmə
Su izolyasiya materialları
İstilik izolyasiya materialları
Zəmin materialları
Harc qatqıları və astarlar
Memari səth qoruyucuları
Beton qatqıları və yan məhsulları
Beton qoruyucu materiallar

LIBRARY

Onlayn kataloq
"MİKRON" xəbər bülleteni

Videos (tezliklə)

İNTERAKTİV ALƏTLƏR

Dərz rəng seçimi (tezliklə)
Material hesablayıcısı

ƏLAQƏ

Əlaqə forması
Yerləşmə xəritəsi

© 2013 Mr.Fix. All rights reserved.